Anička Olvecká

Aktuálne vedie agentúru TRIAD a mentoruje v Digitálnej Univerzite.  Posledné roky sa podieľala na nastavovaní marketingových cieľov, online komunikácie a následnej analýze dát pre klientov Nay, Electroworld, slovenské i české O2, či Tatra banka. 

Marketingu sa venuje viac ako 15 rokov. Pôsobila v Zoznam.sk, Ringieri, Universal McCanne a Performicse. Dôraz kladie na medziľudské vzťahy, osobný rozvoj a udržiavanie správnej miery work-life balance. Za najväčšiu pridanú hodnotu úspešnej firmy považuje ľudí.

18:30 - 19:30

12. AUGUST

Panelová diskusia

Storytelling zo života marketérov s moderátorom Braňom Mackom